ျမန္မာစစ္တပ္ကသိမ္းယူထားတဲ့ အာဏာကို ခ်က္ခ်င္းစြန႔္လႊတ္ဖို႔နဲ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္ကတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာသိမ္းယူမႈ၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အရပ္သားတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာမႈတို႔ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို တိုက္႐ိုက္က်ဴးလြန္တိုက္ခိုက္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္မွာ အင္အားကိုအသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ဆႏၵကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းလည္း သမၼတဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ဖို႔၊ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာလႊဲေျပာင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးအတြင္း တစ္စိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာခဲ့ၾကတဲ့ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမႈတို႔ကို တန္ဖိုးထားေလးစားသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးကန႔္သတ္ခ်က္အားလုံးကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔နဲ႔ အရပ္သားျပည္သူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကေန ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ တစ္သံတည္း ညီၫြတ္စြာ အတူတကြ ပူးေပါင္းဖိအားေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း သမၼတက တိုက္တြန္းပါတယ္။

အခုလို အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္ေပးၾကသူေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္အသက္သြင္းေရးနဲ႔ ဥပေဒျပန္လည္စိုးမိုးေရးအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေစမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြကိုလည္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစဖို႔ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ေဒသတြင္းနဲ႔ ကမာၻတစ္ဝန္းက မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္မႈေတြအေပၚအေျခခံၿပီး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့တဲ့ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကိုလည္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ သမၼတဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္က ေျပာပါတယ္။

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ https://bit.ly/3oG6xzl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *