ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အရပ္သားအစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ ကို တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတဲ့ အေပၚ စိုးရိမ္ ေသာက ေရာက္ေၾကာင္းနဲ႔

၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ေလးစား လိုက္နာဖို႔ နဲ႔ ဖမ္းဆီးထားသူေတြကို ျပန္လႊတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ အခုလို ျပဳမူ ေဆာင္႐ြက္ေနတာေတြကို ခ်က္ခ်င္း ေနာက္ျပန္ဆုတ္ဖို႔လည္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္ မွာ ပါရွိပါတယ္။

ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *